Staff Radio/TV Rodja, Anggota Dewan Pengawas Syariah LAZ Rabbani, Guru Taman Qur’an Indonesia, Koordinator RQ Cahaya Qur’an Rabbani